Finanse

ekonomia, gospodarka

rp_finanse32.jpg

Prowadzenie restauracji to twój najnowszy pomysł na biznes? Zanim zaczniesz myśleć o nim poważnie, zauważ, że większość restauracji pada już po pierwszym roku od otwarcia, a sami restauratorzy zostają na ...

rp_finanse10.jpg

Początkujący restauratorzy często popełniają bardzo podobne błędy, rozwijając powoli swój biznes: wielu z nich na przykład nie wie kompletnie jak dobierać personel. Kucharza oceniają na oko, patrzą na to, czy ...

rp_ekonomia3.jpg

Rozwój handlu międzynarodowego stanowił bodziec, nie tylko dla banków amerykańskich, do zakładania swoich oddziałów za granicą, lecz również zachętę dla banków zagranicznych, które otwierały swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych. Odniosły ...

rp_finanse3.jpg

Z analizy Tobina wynika również, że możliwa jest redukcja całkowitego ryzyka, jakie obciąża portfolio, przez jego dywersyfikację, czyli utrzymywanie zarówno obligacji, jak i pieniędzy. Jak wynika z modelu, jednostki będą ...

17 sty 2016
rp_finanse10.jpg

Początkujący restauratorzy często popełniają bardzo podobne błędy, rozwijając powoli swój biznes: wielu z nich na przykład nie wie kompletnie jak dobierać personel. Kucharza oceniają na oko, patrzą na to, czy pije, czy jest punktualny oraz gdzie wcześniej pracował. Nie smakują jego dań, nie umawiają się na dni próbne, nie próbują skontaktować się z jego byłym szefem. Kelnerki wybiera się na podstawie wyglądu, a niekoniecznie na podstawie tego, jak bardzo te panie są efektywne w pracy oraz czy potrafią zorganizować sobie obsługę całej sali we w miarę sprawny sposób. Poza tym, nie zwraca się często uwagi na to, czy kelner jest  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_finanse3.jpg

Z analizy Tobina wynika również, że możliwa jest redukcja całkowitego ryzyka, jakie obciąża portfolio, przez jego dywersyfikację, czyli utrzymywanie zarówno obligacji, jak i pieniędzy. Jak wynika z modelu, jednostki będą utrzymywały zarówno obligacje, jak i pieniądze jako środki przechowywania wartości. Ponieważ jest to chyba bardziej zbliżony do prawdy opis ludzkich zachowań niż u Keynesa, przedstawione przez Tobina uzasadnienie popytu spekulacyjnego na pieniądz wydaje się być oparte na solidniejszych podstawach. Podjęta przez Tobina próba udoskonalenia argumentacji Keynesa, wyjaśniającej popyt spekulacyjny na pieniądz, była jednak tylko po części udana. W dalszym ciągu nie jest oczywiste, dlaczego popyt spekulacyjny w ogóle istnieje. Co  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_gospodarka24.jpg

Alternatywną metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej jest analiza średniego okresu zwrotu, która bada wrażliwość rynkowej wartości całkowitych aktywów i pasywów banku na zmiany stopy procentowej. Analiza średniego okresu zwrotu (duration) opiera się na pojęciu duration Macaulay’a, które jest miarą średniego czasu trwania strumienia płatności papierów wartościowych W analizie średniego okresu zwrotu wykorzystuje się średni (ważony) okres wykonalności aktywów i pasywów instytucji finansowej w celu sprawdzenia reakcji ich wartości netto na zmianę stopy procentowej. Wracając do naszego przykładu z bankiem First National, przyjmijmy, że średni okres wykonalności jego aktywów wynosi trzy lata (czyli, że średni czas trwania strumienia płatności to trzy  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_praca3.jpg

W przeciwieństwie do amerykańskiej bankowości komercyjnej, która poddaje się coraz silniejszej presji konkurencyjnej banków zagranicznych, amerykańskie banki inwestycyjne odparły wyzwania zagranicy i utrzymały pozycję lidera światowego finansowania. Siedem amerykańskich banków inwestycyjnych znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych banków inwestycyjnych na świecie, zaś dwa spośród pozostałej trójki na liście są współwłasnością firm amerykańskich. Co więcej, cztery najlepsze banki emisyjne świata w latach 1992-1995, to również banki amerykańskie, przy czym Goldman, Sachs &Co był na szczycie notowań za rok 1995. Amerykańskie firmy nie tylko opanowały rynek w Stanach Zjednoczonych, ale odniosły równie spektakularny sukces za granicą. Konkurencyjny charakter rynków finansowych Stanach Zjednoczonych  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_gospodarka18.jpg

Jakkolwiek bardziej płynne aktywa na ogół przynoszą niższe zyski, banki chętnie w nie inwestują. Ściślej, banki utrzymują rezerwy nadwyżkowe i zapasowe, ponieważ stanowią one ochronę przed kosztami odpływu depozytów. Banki zarządzają swoimi aktywami i maksymalizują zyski, poszukując najbardziej rentownych umów kredytowych i papierów wartościowych oraz próbując redukować ryzyko i pozostawiając adekwatne rezerwy na zachowanie płynności. Jakkolwiek zarządzanie pasywami było kiedyś bardzo stabilne, obecnie wielkie banki (centra pieniężne) aktywnie poszukują nowych źródeł finansowania przez emisję zobowiązań,  takich jak zbywalne CD lub aktywnie pożyczając od innych banków i przedsiębiorstw. Banki ustalają ilość własnego kapitału na poziomie zabezpieczającym je przed upadłością oraz odpowiednio  [ Read More ]

Continue
2 gru 2015
rp_restauracja9.jpg

Banki handlowe w Stanach Zjednoczonych nadzorowane są przez skomplikowany system licznych agencji, których kompetencje często pokrywają się. Głównym organem nadzoru dla 3000 banków narodowych, w których posiadaniu znajduje się ponad połowa aktywów całego systemu bankowości handlowej, jest Urząd Administratora Waluty. Nadzór 1000 banków stanowych, zrzeszonych w Systemie Rezerw} Federalnej, sprawuje wspólnie Rezerwa Federalna oraz stanowe władze bankowe. Fed jest również odpowiedzialna za wyłączny nadzór nad spółkami – właścicielami jednego lub kilku banków (tzw. holdingami bankowymi) oraz – pomocniczo – nać bankami narodowymi. FDIC oraz stanowe władze nadzoru bankowego wspólnie zajmują się regulacją działalności ponad 6000 banków stanowych, które wykupił ubezpieczenie  [ Read More ]

Continue